Fransa Büyükelçiliği Vatandaşlık Belgesi işlemleri

Fransa’da doğduysanız, ilgili belediyeden verilen acte de naissance üzerinde ad soyadınız ile verilen nüfus cüzdanınız üzerindeki ad soyadınızın aynı olması gereklidir. Eğer nüfus cüzdanınızda bir yanlışlık/farklılık  var ise öncelikle Nüfus dairesi  servisinde nüfus cüzdanınızın değiştirmeniz için başvurulması gerekmektedir.

Askerlik ile ilgili işleminiz var ise öncelikle Fransız vatandaşlığınız için  vatandaşlık servisine mutlaka bildirilmesi gerekir. 

-Geçerli nüfus cüzdanının1 adet arkalı –önlü fotokopisi (Nüfus cüzdanınızda doğum yeriniz veya doğum tarihinizde yanlışlık var ise Nüfus Servisine başvurunuz),

Çocukların Nüfus Cüzdanlarının 15 yaşından itibaren fotoğraflı olması gerekir.

-Fransız kimlik kartının (yoksa Fransız pasaportu) 1 adet arkalı –önlü fotokopisi (Fransız kimliğinizde yanlışlık var ise işlem yaptırmadan önce değiştirmeniz gerekir).

-Fransız Vatandaşlık Belgesi (Decret de Naturalisation) 1 adet fotokopisi bu belge yoksa yeni tarihli Acte de naissance copie integrale aslı (üzerinde Fransız vatandaşlığını aldığınız tarihin belirtilmiş olması gerekir),acte de naissance üzerinde ‘certificat de nationalité’ adı altında not varsaayrıca certificat de nationalité’nin fotokopisi gerekir.

-İsim değişikliğiniz var ise bu durumu gösteren decret gerekir. Eğer decret’niz yok ise bu durumu gösteren yeni tarihli acte de naissance copie integrale gerekir.

(Sonradan Fransız ismi aldıysanız, Fransız kartınızın veyapasaportunuzun, decret veya acte de naissance üzerindeki isminize göre değişmiş olması gerekir).

-Doğuştan Fransız vatandaşlığını kazandıysanız, doğduğunuz zamanFransız olan anne veya babanızın acte de copie integrale veya decret fotokopisi.

 

-Başkonsolosluğumuzdan verilen Vat-12 formunun imzalanması.

Dosya gideri:

-8 Euro (nakit olarak ödeme yapılmaktadır, çek ve banka kartı ile ödeme mümkün değildir.)

 

Fransız Vatandaşlığı Başvurusu Kapsamında İhtiyaç Duyulan Nufus Kayıt Belgeleri

 

-Doğum kayıt örneği (acte de naissance), evlilik kayıt örneği (acte de mariage) veya aile toplum kağıdı almak üzere aşağıdaki evrakları Başkonsolosluğumuza "Vatandaşlık Servisi" ibaresiyle postayla gönderebilirsiniz: 

-Nüfus cüzdanı fotokopisi (önlü-arkalı),

-(varsa) Oturma kartınızın önlü-arkalı fotokopisi,

-Adres ve telefon bilgilerinizin kayıtlı olduğu dilekçe ,

-Başvuru dilekçesinde "annenizin kızlık soyadını" belirtmeniz gerekmektedir.

-Ayrıca, evli bayanlar için, evlilk öncesi "kızlık soyadı", anne ve babanızın sağ olup olmadığı, nikanızın nerede kıyıldığı bilgilerinin dilekçede yer alması gerekmektedir. Eğer Başkonsolosluğumuzda evlendiyseniz aile cüzdanınızın fotokopisini de eklemeniz gerekir. Fransa’da doğanlar ,Fransa’da evlenenler ‘acte de naissance ve acte de mariage’ı Fransız Makamlarından istemeleri gerekir.

Fransız Makamları belgelerin ‘nüfusa kayıtlı olunan yer Makamınca’ tanzim edilmesi şartı aradağından belgeleriniz ilgili Nüfus Müdürlüğü’nden adresinize gönderilecektir (Gönderme süreleri Nüfus Müdürlüklerine göre değişmektedir, ortalama 2-3 ay).

İşlem ücreti:6 Euro (Consulat général de Turquie adına olmak kaydıyla kendi çekinizle ödeme yapabilirsiniz.

Posta idaresince başlatılan yeni uygulama nedeniyle, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren postayla başvuru yapacak vatandaşlarımız gerekli işlem ödemelerini SADECE banka çekiyle yapabileceklerdir.

 

Bu kapsamda, Konsolosluk işlemleri için postayla başvuru yapan vatandaşlarımızın banka çeklerinin alıcı kısmına “Consulat Général de Turquie” yazmaları ve işlem ücretini gerekli diğer evraklarla birlikte Başkonsolosluğumuza göndermeleri gerekmektedir.

Fransa'da doğan, annesi ve babası henüz Fransız vatandaşı olmayan çocuklar için gerekli olananne ve baba acte de naissance'sını, anne veya baba nüfus cüzdanları ile birlikte bizzat gelerek Başkonsolosluğumuzdan temin edebilir.

SABIKA KAYDI, E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞVURULARI:

Sabıka kaydı belgesi ve E-Devlet şifresi alabilmek için Başkonsolosluğumuza nüfus cüzdanının aslı ve arkalı-önlü fotokopisi (sabıka kaydı için) ile birlikte şahsenbaşvurulması gerekmektedir. Bu işlem postayla yapılamamaktadır. Nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi mecburidir.Nüfus cüzdanınızın aslıyla şahsen başvurduğunuz takdirde sabıka kaydı belgenizi, E-Devlet şifrenizi aynı gün teslim alabilirsiniz.

 

Fransa Büyükelçiliği tasdik işlemler

1- VEKALETNAMELER:

Vekaletnameler işlemleri  için istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı aslı, oturum kartı ve ya pasaport vekalet verilecek konu ( banka , gayrimenkul araçla yurtdışına çıkış ,banka işlemleri, vb.) işlemler hakkında detaylı bilgiler içeren belgeler (banka hesap acılımı ,arç ruhsatı tapu belgeleri, banka hesap cüzdanı vb.), vekalet verilecek kişinin Türkiye Cumhuriyeti  Kimlik numarası ve detaylı kimlik bilgiler.

Merkez Bankası vekaletname işlemleri   için pasaportunuz aslının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenleme vekaletnameleri , tapuda dairelerinde  işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler ve ayrıca  araç satışı ve boşanma vekaletnamesi için iki adet güncel resim, inşaat gayrimenkul satışları, ipotek, istimlak işlemşeri  ile ilgili olarak düzenlenmesi gereken vekaletnameler alınan gayrimenkulün tapu kaydı, motorlu nakil vasıtanın satışı ve sürücü vekaletnamelerinde bulunan ruhsatnamedeki bilgilerin tümü, avukatlarla ilgili vekaletnameler ve  avukatın kayıtlı olduğu baro vergi dairesi  numarası ve Turkıye cumhurıyetı  kimlik numarası,

Guncel resim gerektiren vekaletnameler:

- Merkez Bankası vekaleti,

- Tüm düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameler, (Alım, satın, ipotek, kredi, kooperatif, inşaat vb.)

- Tüm evlilik ve boşanma ile ilgili vekaletnameler,

- Araç alım satım için yapılan vekaletnameler

- Vasiyetaname ve Sözleşmeler

2- İMZA TASDİKLERİ:

· İmza sirkülerleri, taahhütname, muvafakatname, feragatnameler 15 Euro. Ve Azilname 27 Euro'dan itibaren Bu türevrakların  onayı için nüfus cüzdanı gereklidir.(Azilname için azil edilecek kişinin/ vekilin açık adresi ve Turkıye Cumhuriyeti kimlik numarası ve kimlik bilgileri gerekmektedir.)

  Ticari/iş  belgelerin tasdiki (Dışişleri Bakanlığı ,Ticaret odaları,). Tüm iş/ticari belgeler için belge başı sabit bir ücret alınmaktadır (17 Euro). Bazı evraklar örneğin; Noterlerin imzası bulunan, mahkeme kararı ve mahkemelerce verilen evraklar La Cour d'Appel (İstinaf Mahkemesi) tarafınca onaylanması gereklidir. Ayrıca, Konsolosluklarca tasdikine gerek bulunmamaktadır. Başkonsolosluğun görev çevresinde bulunmakta olan  Fransız Ticaret Odaları veya Fransız Dışişleri Bakanlığından onay verılmış belgelerin asılları ile birer adet fotokopisi gerekmeklidir. 

·  Yeminli tercüme imza tasdikleri:  Mahkeme kararları ile noterlerle  düzenlenen belgelerin İstinaf Mahkemesince onaylanması, yani belgelerde  "Apostille" imza/kaşesi bulunması gerekir. Onay için tercümesi yapılmış olan belgelerin  Fransızcası ile tercümesi ile bir  adet fotokopisi gereklidir. (beher syf için 17 Euro).

3- FRANSIZCA VE TURKCE BELGE DÜZENLEME:

 Hayatta olma belgesi (Kişinin kendisi gelmesi, lakin gelemeyecek kadar yaşlı veya rahatsız ise doktor raporları ile yaşadığını  ispatlanması gerekmektedir. İkamet belgesi (nüfus cüzdanı , oturma kartı, pasaport, EDF-GDF veya vergi beyannamesı veya Quittance de Loyer getirilmesi gerekmektedir). Yurt dışında işçi olduğunu gösteren belge ( oturma-çalışma kartı,, pasaport, fiche de paie’leri, iş-işçi kontratı vb.), sigorta kayıt belgesi (Sgk/ssk  verilen sigorta kartı ve attestation), boşandığına dair belgeler (Kesinleşmiş olan boşanma kararı), çeşitli certificat concordance'lar (Nüfus cüzdanı ile çalışma kartı- oturma veya sigorta kartı veya Fransa topraklarında doğmuşsa acte de naissance, veya Fransız kimlik kartları), ölüm belgesi (kişinin öldüğünü belirten Türkçe dilde ölüm belgesi), kesin dönüş yapıldığına dair belge (nüfus cüzdanı, pasaportu, çalışma –oturmum kartı, veya Fransız kimlik kartı, nakliye firması tarafından verilen nakil işleminin yapılacağını belirten belge, iş aramadığına dair belge, işsizlik ücreti almadığına dair belge yada şayet bir şirkette çalışıyor ise tayin belgesi), ve öğrenciler için oturum kartlarının süresinin uzatılması gerektiğine dair belge ve bunun gibi çeşitli belgelerin ücretleri 17 Euro’dur. 

4- FOTOKOPİ TASDİKLERİ - SURET

-Türkçe dilde belgelerin fotokopi tasdikleri (8 Euro).

- Türkçe dilde  Nüfus cüzdanı suretleri (8 Euro).

5- SÖZLEŞMELER / VASİYETNAMELER

Gayrimenkul satışı vadi, kooperatif hisse durumu devir sözleşmesi ,  evlilikte mal ayrılıgı veya mal birliği sözleşmeleri v.b.) ve vasiyetnameleri (22 Euro).

6- POSTA YOLU / E-KONSOLOSLUK İLE YAPILAN İŞLEMLERİ

Ticaret Odalarınca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış tüm ticari evraklar, ücretlerin banka çeki olarak gönderilmesi gereklidir.

Yeminli tercüman imza tasdikleri: tercüman veya tercümesi yapılan belgeleri aslı (Fransızcası) ücretleri banka çeki olarak gönderilecek.

Fransızca tasdiknameler/attestation’lar (Fransızca attestation yapılması gereken  konuyu belgeleyen belgelerin fotokopisi . Ücretleri banka çeki olarak gönderilmesi gerekmetedir.

7- İKAMETGAH NAKİL BELGESİ

İkametgah Nakil Belgeleri bir defaya mahsus olarak alınabilmektedır. İkametgah Nakil Belgesi alabilmek için Türkiye Cumhuriyeti’nde bir yılda 6 aydan fazla kaınmamış olmak ve yurt dışında kesinti olmaksızın en az iki yıldır ikamet ediyor olmak gerekmeklidir.

 

Gerekli belgeler:

1- İşverenden iiş ile ilişkisinini kesildiğine dair belge,

2- Pôle d’emploie’dan işsizlik para veya yardımı almadığına dair  iş aramadığınıza ilgili ilişkin belge,

3- İkamet ettiğiniz bağlı bulunduğunuz  belediyesinden Türkiye topraklarına döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet etmeyı planladığınız adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile) .

4- İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurulduğuna dair belge (Declaration de radiation)

5- Öğrenciler olanlar için okulla ilişiklerini kesış olduğuna dair  ilişkin belge.

6- Pasaport, oturma kartı ,nüfus cüzdanı, veya Fransız Kimlik kartı

7- Nakliye firmasından eşyaların nakliye edileceğini belirten evrak

 

Fransa Büyükelçiliği Dirim Belgesi işlemleri

Fransa ’dan emekli olup başka ülkede ikamet eden kişiler emeklilik maaşlarını almaya devam edebilmeleri   için, dirim belgesi almak durumundadırlar Fransa Emeklilik Kurumu’na yaşadıklarını ispat etmek zorundadırlar. Bu kişiler yaşadıklarını ispat edebilmek için yılda bir kez kendilerine gönderilen yaşam teyit (dirim) belgesini doldurup Fransa Büyükelçiliği’ne onaylatmak zorundadırlar.

Dirim belgesi işlemleri yaptırması  gereken kişiler şahşi olarak doldurdukları belge ve fotoğrafı bulunan  nüfus cüzdanı ile Fransa Büyükelçiliği’ne başvuru yapmalıdırlar. Ancak bu kişiler Fransa Konsolosluğu ya da Fransa Fahri Konsolosluğu görev bölgesi içerisinde ikamet ediyorlar ise , iş bu belgeleri Fransa Konsolosluğu’na veya  Fransa Fahri Konsolosluğu’na teslim etmeleri gerekmektedir.

 

TOP